24 Апр

ДУНЁТАНИШ тест 4 синф №2. Муқаддас4-синф дунетаниш тест №1. Мукаддас  

22 Апр

4-сынып математика 4-синф узбек синфи учун (1) 4-синф узбек синфи учун  

22 Апр

3-сынып математика 3- синф узбек синфи учун (2) 3- синф узбек синфи учун 3- синф узбек синфи учун (1)  

22 Апр

2- синф узбек синфи учун 2-cынып математика 2- синф узбек синфи учун (1)  

22 Апр

1 синф козок тилида Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 Тест №5 Тест №6 Тест №7 Тест №8 Тест №9 Тест №10