13 Сен

 

9 Сен

2-синф Адабий ўқиш 3-4-дарс  

9 Сен

2-синф Бадиий меҳнат 2-дарс  

9 Сен

2-синф матем 5-6-7-8-дарс  

9 Сен

2-синф Мусиқа 2-дарс  

9 Сен

2-синф Табиатшунослик 2-дарс  

9 Сен

2-синф Ўзбек тили 5-6-7-8-дарс  

9 Сен

2-синф. Дунётаниш 2-дарс  

9 Сен

3-синф Адабий ўқиш 4-5-дарс  

9 Сен

3-синф АКТ 2-дарс