9 Сен

3-синф АКТ 2-дарс  

9 Сен

3-синф Бадиий меҳнат 2-дарс  

9 Сен

3-синф Мусиқа 2-дарс  

9 Сен

3-синф. Дунётаниш 2-дарс  

9 Сен

3-синф. Математика 6-7-8-9-10-дарс  

7 Сен

2-синф Ўзбек тили 5-6-дарс  

7 Сен

2-синф. Табиатшунослик 2-дарс  

7 Сен

2-синф. Дунетаниш 2-дарс  

7 Сен

1-синф. Мусика 2-дарс  

7 Сен

1-синф Савод таълими 9-10-дарс