7 Сен

2-синф Ўзбек тили 5-6-дарс  

7 Сен

2-синф. Табиатшунослик 2-дарс  

7 Сен

2-синф. Дунетаниш 2-дарс  

7 Сен

1-синф. Мусика 2-дарс  

7 Сен

1-синф Савод таълими 9-10-дарс  

7 Сен

1-синф Бадиий мехнат 2-дарс  

5 Сен

1-синф математика 3-4-дарс  

5 Сен

Ўз- узини англаш 2- синф  

5 Сен

3-синф Математика 3-4-ларс  

4 Сен

Ижодкор муаллим Ҳасан Исмаилов ижодидан яна бир ҚМР чоп этмоқдамиз. Ижодий фойдаланинг, ўқинг, ўрганинг. Алғашқы қоңырау жаңа 2018