14 Сен

мусика 1-синф 1-4 дарс  

14 Сен

дунётаниш 1-4 дарс  

14 Сен

савод таълими 11-13 дарс  

14 Сен

1-синф табиат 1-5дарс  

14 Сен

1-синф матем 1-10 дарс  

14 Сен

дунётаниш жб жадвали  

14 Сен

3-синф Ўзбек тили Мавзулар ва мақсалар 1  

14 Сен

3-синф Ўзбек тили Мавзулар ва мақсадлар  

14 Сен

3-синф Табиатшунослик Мавзулар мақсадлар  

14 Сен

3-синф Математика Мавзулар ва мақсадлар