14 Сен

1-синф Савод таълими Мавзулар ва мақсадлар  

14 Сен

1-синф Дунётаниш Маувзулар ва мақсадлар  

14 Сен

1-синф Бадиий меҳнат Мавзулар, таълимий мақсадлар  

14 Сен

1-синф Математика Мавзулар, таълимий мақсадлар  

13 Сен

 

13 Сен

 

13 Сен

 

9 Сен

2-синф Адабий ўқиш 3-4-дарс  

9 Сен

2-синф Бадиий меҳнат 2-дарс  

9 Сен

2-синф матем 5-6-7-8-дарс